Vision

V

Mistral vision är att den europeiska unionen kan bli en mer inkluderande enhet som grundas på starka sociala rättigheter och hållbara välfärdssystem. En europeisk union som kan finna den rätta balansen mellan ekonomiska och sociala mål. En europeisk union i vilken alla behandlas lika och har tillgång till de bästa möjligheter för att fullgöra sina livsmål.