Pågående projekt

P

#Dineuröst2018

EU-medborgare som är folkbokförda i Sverige har rätt att rösta i kommun- och landstingsval. I Sverige är ca 3 % av befolkningen folkbokförda EU-medborgare, vilket utgör ca hälften av de röstberättigade som är utlandsfödda. Samtidigt vet vi att ett stort antal EU-medborgare som lever i Sverige inte är folkbokförda, eftersom de är svårt att få rätt att folkbokföra sig. Trots det stora antalet EU-medborgare som lever i Sverige finns det inget politiskt parti i Sverige som lyfter deras frågor. Många EU-medborgare som lever i Sverige stöter ofta på svårigheter just i egenskap av att de är EU-medborgare. Det kan röra allt ifrån problem med att öppna ett bankkonto till felaktiga uppehållsrättsprövningar på svenska myndigheter.

Vi tycker att de här frågorna måste lyftas så att EU-medborgares problem tas på allvar och så att EU-medborgare inkluderas i den demokratiska processen i Sverige. Den fria rörligheten är viktig för att arbetstagare skall kunna arbeta i olika länder men om unionsmedborgares rättigheter inte respekteras så kan de inte inkluderas och bli delaktiga i sitt nya hemland. Därför har vi tagit fram ett projekt som syftar till att lyfta fram EU-medborgare frågor och engagera dem i den demokratiska processen så att så många som möjligt väljer att rösta den 9:e september 2018.

I projektet #Dineuröst2018 har EU-medborgare kunnat uttrycka sina åsikter och tankar om vilka problem och möjligheter de mötte när de flyttade till Sverige. Projektet var indelat i tre delar och riktade sig till alla EU-medborgare som bor i Sverige. I del 1 samlade vi in synpunkter från EU-medborgare, i del 2 ställde vi politikerna till svar och i del 3 publicerade vi en slutrapport för projektet där vi sammanställde viktiga politiska frågor som berör EU-medborgare.

För att läsa rapporten klicka på följande länk (rapporten är endast tillgänglig på engelska) #DinEUröst2018 – A report on the swedish parties political agenda for EU citizens