Offentlig samråd om tillgång till socialt skydd.

O

I början av januari lämnade Mistral in sitt bidrag till den offentliga samråd om möjliga EU-åtgärder för att lösa problemen med tillgången till socialt skydd för personer med alla former av anställningar inom ramen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Våra svar kan läsas här Contribution (OBS: engelska).