EU-domstolen ger Sverige rätt i pensionstvist

E

EU domstolen slog fast i onsdags att den svenska pensionsbestämmelsen, som föreskriver att man ska ta hänsyn till samtliga pensionsinkomster som en sökande uppbär ifrån alla medlemsstater vid en bedömning av huruvida den sökanden har rätt till svensk garantipension, är förenlig med EU-rätten (Läs hela domen här C-189:16).

About the author

By admin