Rapporten för projektet #DinEUröst2018

R

#DinEUröst2018 är ett projekt som drivs av the NGO Mistral och som syftar till att engagera EU-medborgare som lever i Sverige i den demokratiska processen så att så många som möjligt väljer att rösta den 9:e september 2018.

I projektet #Dineuröst2018 har EU-medborgare kunnat uttrycka sina åsikter och tankar om vilka problem och möjligheter de mötte när de flyttade till Sverige. Projektet var indelat i tre delar och riktade sig till alla EU-medborgare som bor i Sverige. I del 1 samlade vi in synpunkter från EU-medborgare, i del 2 ställde vi politikerna till svar och i del 3 publicerade vi en slutrapport för projektet där vi sammanställde viktiga politiska frågor som berör EU-medborgare.

För att läsa rapporten klicka på följande länk (rapporten är endast tillgänglig på engelska) #DinEUröst2018 – A report on the swedish parties political agenda for EU citizens

About the author

By admin