Uppehållsrätt i EU för tredjelandsmedborgare

U

I november slog EU domstolen fast att en tredjelandsmedborgare ska få uppehållsrätt i Storbritannien som familjemedlem till en EU-medborgare som har förvärvat brittiskt medborgarskap. Enligt domstolen omfattas inte den situationen av rörlighetsdirektivet utan tredjelandsmedborgare rätt till uppehållstillstånd ska härledas direkt ur EU-föredraget (21.1
FEUF). Tredjelandsmedborgaren ges sin härledd uppehållsrätt eftersom den är nödvändig för att garantera unionsmedborgaren rätt till fri rörlighet. Se mer i målet C-165/16.

About the author

By admin