Vad vi gör

V

Mistrals mål är att förespråka sociala rättigheter i den europeiska unionen.  Mistral tror på ett fördjupande av den sociala dimensionen mellan de 27 medlemsstaterna. För detta ändamål bidrar Mistral med analys och material om utvecklingen av EU:s socialpolitik.